„Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysi – nemurma, jei nežinai – nesišaipo.“

(Richard de Bury. Philobiblon arba Apie meilę knygoms, Vilnius, Baltos lankos, 2001, p. XXI).

 

Apie biblioteką

Biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine technine baze, visapusiškai tenkinanti bendruomenės poreikius, dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

   Bibliotekos plotas 138 kv. m.
   Biblioteką sudaro: abonementas, skaitykla, mažoji skaitykla.
2008 m. biblioteka dalyvavo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Šiandiena atnaujinti visi bibliotekos baldai. Bibliotekos techninė įranga : 8 kompiuteriai su interneto ryšiu, 2 spausdintuvai - lazerinis ir spalvotas -  spausdintuvas su kopijuokliu, kopijavimo aparatas, MOBIS programos įranga. Skaitykloje yra 16 darbo vietų, televizorius. Mažojoje skaitykloje yra multimedia, muzikinis centras, video grotuvas, televizorius, kompiuteris su interneto prieiga, DVD. Čia vyksta įvairūs susitikimai, vyksta mokytojų pasitarimai, renginiai.
   Kompiuterizuota bibliotekos darbuotojo darbo vieta.

Bibliotekoje organizuojamos netradicinės pamokos, per kurias mokiniai naudojasi  informacinėmis technologijomis: kompiuteriniais, žodynais, elektroniniu paštu, internetu, žiūrėti video medžiagą, atlieka įvairias kūrybines užduotis pasinaudoja bibliotekos fondais: žodynais, žinynais, enciklopedijomis.

Bibliotekoje nuolat veikia parodos, kurios yra papildomos naujausia literatūra: „Graži tu mano...“, „ Į pagalbą klasių vadovams“, „Jei neskaitei, būtinai perskaityk“,  „Renkuosi profesiją“. Vyksta mokinių, mokytojų darbų parodos.

 

Bibliotekoje užsakomi ir kaupiami spaudiniai: „Penki“, „Naminukas“, „Kids“,  , „Panelė“,  „Tauragės kurjeris“, „Pasidarysiu pats“, „Valstybė“.

Biblioteka dalyvauja „Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje“,  akcijoje „Knygų kalėdos“, „Metų knygos“ rinkimuose.